Bernards Hus

Tryghed – glæde – nærvær

Bernards Hus er et opholds- og bosted for unge og voksne med lettere fysiske og psykiske udviklingsforstyrrelser. Vores bosted er beliggende i en af længerne på den økologiske gård Nørregård ved Aarup på Vestfyn. Her er vi omgivet af frugtbare jorde, dejlige skove og frodige enge med lærkesang og græssende køer. Bernards Hus tilbyder et dejligt, trygt fællesskab i overskuelige og hjemlige rammer samt beskyttet beskæftigelse i værksteder indenfor landbrug og bageri.

Værdigrundlaget er meningsfuld og helhedsorienteret læring og udvikling. Det skal være værdifuldt at bo på Bernards Hus med plads til at være sig selv og muligheden for at dele sit liv og sine oplevelser med andre. Vi lægger stor vægt på at skabe en hverdag med gennemskuelige strukturer i et stemningsfuldt miljø bla. med fokus på sund kost, fysiske aktiviteter, kultur og nære sociale relationer.

Botilbud, Bernards Hus tilbyder døgnophold efter servicelovens §§107+108. Målgruppen er mennesker med lettere fysiske og psykiske udviklingsforstyrrelser fra 17 år og op. Man skal være mobil og helt eller delvist selvhjulpen med hensyn til almindelige dagligdags funktioner for at bo på Bernards Hus. Bernards Hus kan bla. fungere som et fint springbræt til en uddannelse (STU) og evt. til senere at kunne bo i egen bolig.​ Der er plads til 7 mennesker på Bernards Hus. Hver beboer har sit eget værelse, mens der er fælles køkken, stue og badeværelser. Desuden har vi mulighed for at tilbyde en lille lejlighed for par, som vil prøve at bo sammen.

Værksteder i landbrug og bageri, Bernards Hus tilbyder beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §§103+104. Værkstederne i henholdsvis landbrug og bageri er bygget op ud fra en grundtanke om, at mennesker har brug for at kunne begribe og skabe sammenhæng i tilværelsen. Det betyder, at vores beskyttede beskæftigelse er en integreret del af en virkelig produktion på Nørregården. Hvor landbrugets faste rytmer i hverdagen og hen over året giver mening gennem håndgribelige aktiviteter.

Bernhards Hus, Nedermarken 8, 5560 Aarup, tlf. 64 43 12 75, mail;  kontor@bernardshus.dk

På vores hjemmeside www.bernardshus.dk og på facebook finder du mere om os.

her kan du se en lille film om biodynamisk jordbrug og sociale aktiviteter på Bernards Hus. Se her: Film om Bernards Hus