Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen samles 5 – 6 gange pr. år efter behov. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling og sidder for to år ad gangen, de vælges forskudt, så der sikres en vis kontinuitet i arbejdet. Sekretær og kasserer sidder dog tre år. Der sidder desuden en repræsentant som varetager det fællesnordiske arbejde.

I bestyrelsen samles trådene for de forskellige initiativer som sammenslutningen står for: Fælles pædagogiske stævner, repræsentantskabsmøder, administration af puljemidler, diverse udgivelser og i det hele taget være et formidlende organ både udadtil i Norden/ øvrige udland og indadtil i Danmark.