ECCE

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy.

ECCE fokuserer på samarbejde mellem forældre/pårørende og de antroposofiske institutioner. I Danmark, har vi ikke en national forældreforening, men Helsepædagogisk sammenslutning, sender gerne hvert år en forældrerepræsentant og en medarbejderrepræsentere til en  europisk konference i Dornach i Schweitz. Herunder kan du læse et beskrivelse/Referat af Helle Hansen der har repræsenteret Helsepædagogisk sammenslutning i ECCE i en del år.

Om ECCE