Den 11. oktober mødtes vi til repræsentantskabs- og årsmøde på Marjatta- Bredeshave. På mødet var repræsentanter fra; Midgård, Specialklasserne i Ølsted, Bernard Hus, Solhjorten, Kronhjorten, Hertha, Tornsbjerggård og Marjatta samlet. På Årsmødet blev David Griffiths fra Kronhjorten valgt ind i bestyrelsen og Elke Bliese blev genvalgt. Referat fra møderne kan læses her:

Repræsentantskabsmøde: Referater

Generalformamling: referater fra generalforsamling