Hadruplund

Er et helhedstilbud til udviklingshæmmede.

Vi har et tilbud til børn, med mulighed for at lave et special tilrettelagt skoletilbud, og opholdssted for børn der er godkendt med op til 7 pladser i henhold til Servicelovens § 66 stk.1 nr. 5. Børn, der bor i vores opholdssted, går også i et special tilrettelagt skoletilbud her. Dette helhedstilbud er et bærende element i det pædagogiske og terapeutiske arbejde med børnene, og en afgørende faktor for dagligdagens rytme. Børnene bor i opholdsstedet året rundt. Vi tilstræber, at alle er hjemme hos deres forældre hver anden weekend, i julen og i en eller flere uger af sommerferien.

Vi har to former for botilbud til voksne, nemlig et midlertidigt § 107 og et varigt § 108. Samlet er vi godkendt til at modtage op til 23 beboere i alt i tilbuddet. Vores midlertidige botilbud til voksne er oprettet i henhold til Servicelovens § 107. Botilbuddet er ikke fast afgrænset i varighed, men er kendetegnet ved, at have et afklarende og udviklende sigte for beboeren i relation til fremtidige behov for bolig, beskæftigelse og behandling. Varigheden er således afhængig af den enkelte beboers behov.

Vores varige botilbud til voksne er oprettet i henhold til Servicelovens § 108. Indholdsmæssigt adskiller det varige tilbud sig fra det midlertidige, primært ved, at det varige tilbud ikke har et afklarende sigte for beboeren i relation til fremtidige behov for bolig, beskæftigelse og behandling, men udelukkende et personligt udviklende og vedligeholdende sigte.

Vores aktivitetstilbud er oprettet i henhold til Servicelovens § 104. Hver beboer har et individuelt ugeprogram, der tilgodeser den enkeltes særlige og aktuelle behov. I dette indgår praktiske, sociale, kreative og behandlingsmæssige tilbud såvel som motion og bevægelse. Vi tilbyder en bred vifte af værksteds- og aktivitetsmuligheder. Der arbejdes blandt andet i køkkenhaven med dyrkning af grøntsager og hønsehold. I køkkenværkstedet arbejdes der med forarbejdning af naturens råvarer og fremstilling af brød, marmelade, pestoer og mange andre madvarer. Der tilbydes aktiviteter som gymnastik, løb, gåture, vævning, musik, eurytmi, bothmergymnastik, massage, maling, kreativt værksted m.m. Vi lægger vægt på, at beboerne udvikler og vedligeholder deres individuelle kommunikations kompetencer, som er afgørende for den optimale trivsel og selvforvaltning.

Vores STU tilbud er oprettet i henhold til “Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”. Der er tale om et tre-årigt uddannelsestilbud, som den unges hjemkommune kan bevilge. STU forløbet tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesse i et tæt samarbejde med den kommunale vejleder. Forløbet formes undervejs, afhængigt af elevens behov og udvikling. Ungdomsuddannelsen på Hadruplund kan bestå af elementer af undervisning, træning, behandling og praktiske aktiviteter, herunder praktik i eksterne virksomheder og institutioner. Vi ser tilbuddet som en mulighed for eleven for at videreudvikle sine skolekundskaber, og samtidigt, gennem individuelle forløb, at træne sine arbejdsmæssige og sociale færdigheder. Den udvikling, den enkelte gennemgår i et sådant forløb, er et afgørende element i forberedelsen til en tilværelse som voksen med den højeste grad af selvforvaltning.

Hadruplund, Hadrupvej 41, 8350 Hundslund, Kontakt: info@hadruplund.dk   www.hadruplund.dk