Hertha levefællesskab

Et inkluderende fællesskab. Hertha Levefællesskab startede i 1996 og integrerer i landsbyform voksne psykisk udviklingshæmmede med såkaldt normale.Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker. Vi kalder det omvendt integration. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser, og vi vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt. Vi bor i 2018, 150 mennesker i Levefællesskabet, og mange kommer dagligt til for at arbejde, besøge stedet eller deltage i arrangementer. Levefællesskabet har eksisteret siden 1996 og har gennem alle årene dannet rammen om det pædagogiske arbejde i Hertha. Gå mere i dybden på de øvrige sider

Værkstederne er følgende – næsten alle med overskriften ”fra jord til bord”: landbrug med køer og mejeri, gartneri, bageri, køkken, vaskeri, drama/skuespil og vævestue/kreativt værksted samt et eksternt skolekøkkenværksted på den lokale folkeskole, hvor udviklingshæmmede er med til at lave varm mad hver dag til 100 børn i børnehave og skole.

Landsbyvænget 14, 8464 Galten, tlf.: 3840 3401, mail: hertha@hertha.dk

Find mere om os på www.hertha.dk  se ogoså denne film om Hertha lavet af TV Østjylland Film