Bernards Hus vil købe Nørregården, uden at sælge dele af jorden fra.
Det giver mening, at der forbliver så meget af den biodynamisk dyrkede jord som muligt ved Nørregården, derfor har vi brug for jer alle sammen:

Sådan kan i støtte os i projektet:

• Donationer: Merkur reg.nr.: 8401 konto nr.: 1063918 (fra småt til stort 😉)
• Rentefri lån
• Evt. samarbejde
• Gode tips og råd

Målet er at købe så meget som muligt af jorden fri!
Kontakt: Elke Bliese eller Gerhard van der Made: kontor@bernardshus.dk, tlf.: 64431275 eller 28714100

 

På Nørregården befinder sig et landbrug, Bernards Hus, og en vuggestue/ børnehave: Høkasssen.
Bernards Hus er et bosted for 7 udviklingshæmmede unge og voksne og har to beskyttede værksteder som beskæftiger 10 udviklingshæmmede voksne (i landbruget og i et lille bageri), drevet af en lille fond.
Bostedet vil gerne købe gården for at bevare gårdfællesskabet mellem bostedet – børnehaven – de beskyttede værksteder – kunderne fra vejboden på den ene side, og arbejdspladserne både for pædagoger/personale og for alle udviklingshæmmede på den anden side.
Et biodynamisk landbrug med et beskyttet værksted som forsyner gården og nærmiljøet med økologiske grøntsager og kød, og sælger Nørregårds kasser (fyldt med grøntsager fra gården som sælges allerede den dag i dag igennem årstiderne).

klik her for at se video om de sociale aktiviteter på gården og det biodynamiske jordbrug. klik her for at se video om de sociale aktiviteter på gården og det biodynamiske jordbrug

Der er ingen fysiske udviklingsmuligheder for Bernards Hus, fordi Bernards Hus ikke ejer gården på nuværende tidspunkt og fordi der ikke er flere ledige pladser i bodelen. Bernards Hus vil gerne udvide bodelen, og dermed tilbyde flere arbejdspladser for udviklingshæmmede. Fonden Bernards Hus har ikke egenkapital nok til at overtage hele gården og ved at søge hos fonde, samarbejde med banken og bede om jeres hjælp, vil vi prøve at undgå at jord skal sælges fra.

Vision
Vi vil gerne købe hele gården for at holde muligheder åbne.
Vi har planer om at udvide vores forskellige tilbud. Bostedet – værkstedet – børnehaven. Vi har planer/visioner om at starte nye værksteder (f.eks. brænde – der hører 3,7 hektar skov til gården, mm.),terapi tilbud såsom ride fysioterapi og eventuelt et mikrobryggeri eller et motorværksted, mm.
Vi vil gerne bevare gårdfællesskabet samt alle arbejdspladser, både for de udviklingshæmmede, børnene i børnehaven, personalet, kunderne og samarbejdspartnere.
Eller set med andre briller, vi vil gerne være en del af lokalsamfundet og måske blive et omdrejningspunkt i den lille landsby vi bor i med børnehaven og lokalproducerede fødevarer af allerhøjeste kvalitet.
Det er vigtigt at fremhæve at vi vil drive Fonden Bernards Hus som en socialøkonomisk virksomhed hvor alt overskud forbliver i Fonden.

Gårdens fremtid
• Bernards Hus (Bostedet) kan tilbyde flere og mere individuelt tilrettelagte bo-muligheder til vores beboere.
• At vi kan tilbyde et mere varieret beskæftigelses- og arbejdstilbud til vores brugere.
• Høkassen (børnehaven) vil kunne komme behovet i møde om flere pladser.
• Tilbud om forskellige terapier.
• Biodynamisk dyrket produkter, som er fri fra presset for at tjene til kreditinstitutter, jorden skal dermed ikke udpines længere.
• Vi kan arbejde med vitalisering af jorden og dermed dyrke sunde, vitale grøntsager.