Hvad er helsepædagogik og Socialterapi?

En Rudolf Steiner pædagogisk tilgang er en faglig tilgang, hvor der i det specialiserede område arbejdes ud fra den helsepædagogiske og den socialterapeutiske metode.

Den helsepædagogiske og socialterapeutiske metode tager sit afsæt i en struktureret hverdag med rytme, forudsigelighed og trygge rammer. Et socialt liv i et fællesskab, hvor den kunstnerisk udfoldelse spiller en stor rolle. Den faglige tilgang er relationel og tager sit afsæt i den enkeltes mulighed for læring og udvikling i samspil med omverdenen.

Den faglige tilgang er helhedsorienteret; den omfatter det hele menneske med alle dets kompleksiteter. Fundamentet er Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede, hvor mennesket beskrives som en krop med sjæl og ånd.  Udgangspunktet er, at den indre kerne i personligheden er sund, selvom evnen til udfoldelse er begrænset af handicappet.