Uddannelsescenter Marjatta

På uddannelsescenter Marjatta kommer du ind til kernen. Din udvikling som pædagog bliver båret frem af en kunstnerisk tilgang og fordybelse med inspiration fra Rudolf Steiner.

Vi tilbyder:

  • En 4-årig godkendt pædagoguddannelse på deltid.
  • Videreuddannelse til helsepædagog.
  • Videreuddannelser i ledelse.
  • Diplomuddannelse i ledelse i i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.
  • Kurser inden for pædagogik, ledelse, kunst og antroposofi.

Du kan finde informationer om vores uddannelser og kurser på vores hjemmeside www.uddannelsemarjatta.dk

Det er vores mål at vores kurser og uddannelser biddrager til en kvalificeret kompetenceudvikling på et fagligt og personligt plan. Vi tager udgangspunkt i opdateret viden og forskning indenfor det pædagogiske fagområde, ledelse,  samt kunstneriske – kreative tilgange inspireret af Rudolf Steiner pædagogik.

Vores spidskompetence er indenfor social og specialpædagogik, men uddannelsen og kurserne henvender sig til lærere og pædagoger indenfor både normalområdet samt det social/specialpædagogiske område.

Hvert år udgiver vi et kursuskatalog,  det bliver revideret medio august hvert år. Se kursuskatolog 2018-2019

Vi tager gerne i mod jeres ønsker og kan også special-designe kursus ud fra jeres behov.

Uddannelsescenter Marjatta, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.  www.uddannelsemarjatta.dk eller kontakt os via mail: Terje Erlandsen teer@marjatta.dk eller Lind Einarsdóttir lein@marjatta.dk