Marjatta Skole, Dag & Døgntilbud

På Marjatta arbejder vi ud fra den helsepædagogiske og den socialterapeutiske metode samt en dannelseskultur. Metoden har en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hele mennesket med alle dets kompleksiteter. Samtidig forbinder den sig med den omverden og den udvikling, vi alle er en del af.

Grundlæggende hviler hele Marjattas kultur på respekt og værdighed. Fundamentet er Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede, hvor mennesket beskrives som en krop med sjæl og ånd. Udgangspunktet er, at den indre kerne i personligheden er sund, selv om evnen til udfoldelse er begrænset eller låst af handicappet

Marjatta har et undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge i alderen 6-18år (børnehaveklasse-10. kl.). Skolen er normeret til 48 elever fordelt på 6-8 klasser med 5-8 elever pr. klasse. Hver klasse har en fast tilknyttet klasselærer, som så vidt muligt følger dem igennem skoleårene. Klasselæreren varetager den daglige hovedfagsundervisning på to timer hver formiddag.

Marjattas STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) bygger bro mellem barndom og voksenliv gennem 3-årigt uddannelsestilbud. Uddannelsen har til formål at styrke elevens personlige, sociale og faglige kompetencer og potentialer. Uddannelsen er normeret til 20 unge mellem 18-21.

Skolehjemmet består af i alt 9 børne- og ungdomsgrupper:

  • Lærken  er en daggruppe med mulighed for aflastning, specielt rettet mod børn – børnehave klasse til 6. klasse, som stadig er hjemmeboende.
  • Linden er en daggruppe med mulighed for aflastning, specielt rettet mod unge – 6. til 10. klasse som stadig er hjemmeboende.
  • Bøgen er en børnegruppe med døgnophold.
  • Birken er en ungdomsgruppe med døgnophold.
  • Skovbrynet er en ungdomsgruppe med døgnophold.
  • Skovvænget er en ungdomsgruppe med døgnophold.
  • Nimah Naust Huset ungdomsgruppe med døgnophold.
  • Kastanjen er en ungdomsgruppe med døgnophold.
  • Fredskov er en unge/voksengruppe med døgnophold og aflastning – målrettet STU elever.

Marjatta Skole, Dag & Døgntilbud, Strandvejen 15, 4733 Tappernøje. Tlf.: 5596 5119 www.marjatta.dk