Midgård

Midgård er er en del af Landsbyfællesskabet Ølsted som er et opholdssted og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede og sent udviklede børn, unge og voksne. Her kan de gå i børnehave, specialskole, bo og arbejde på forskellige værksteder. Vores pædagogik hviler på Rudolf Steiners impulser og læren om mennesket – antroposofien.

Midgård er et bosted med plads til 12 udviklingshæmmede beboere. Midgård har et beskæftigelsestilbud med 10 arbejdspladser. Det består af et bageri med bagerifunktioner og bageriudsalg, et køkken med daglig madlavning og et serviceværksted med pedel- og havefunktioner. Beskæftigelsestilbuddet er ét blandt flere i landsbyen. De øvrige ligger på Sophiagård.

Livet på Midgård veksler mellem aktivitet og hvile, glæde og fordybelse, fællesskab og individualitet. Midgård skaber trygge rammer for mennesker med udviklingshæmning.

Her er der mulighed for at øve sig i at sige til og fra, at blive bedre til at tage vare på sin egen dagligdag og at få styrket sine sociale kompetencer.

Midgård, Ølstedgårdsvej 7C, 5672 Broby, Tlf: 6269 1211

Hjemmeside: lf-oelsted.dk/