Om Nordisk Allkunst 2019

Nordisk Allkunst / KIK-2019

Nu har vi nået frem til den niende Allkunst-festivalen, og på en måde bliver den hensigt fra begyndelsen at det ville være 3 x 3 ganger i de tre lande Sverige, Norge og Danmark afrundet.  Temaet for dette år knytter faktisk sammen det allerførste tema i Sverige 2003 ”At mødes” men nu med tilføjelsen “Att mødes – over grænser”.

I løbet af de fem dage, som festivalen finder sted, vi l vi møde det “nationale” i form af musik, historier, folkedans. Det bliver en svensk dag, en norsk dag og en dansk dag og ind imellem håber vi på tilskud fra Island. På den sidste dag vil det specifikke ”nationelle” op gå i en “højere enhed” der en nordisk tone vil stige frem hvor vi alle er lige vigtige, uanset nationalitet eller ejendommelighed.

Der vil blive workshops morgen og eftermiddag med alt fra maleri til mavedans og ind imellem cirkus, kor, folkedanse, hiphop og eurytmi. Vi vil også besøge landbrugsmuseet Gl. Estrup for at på de store grønningerne få mulighed til leg og spil…

En vigtig indsats gennem årene har været beboernes deltagelse ved planering af festivalerne. ”Inspirationsmøderne” har været et vigtigt redskab, da “ambassadører” (beboere og medarbejdere fra forskellige lænder og virksomheder) bidraget med ideer og tanker til indhold på festivalerne. Det har været meget værdifuldt og inspirerende at tage del af disse forslag men også udviklande for ambassadørerne, som nogen udtrykke det “her bliver jeg hørt”.

Denne gang har vi også inviteret “ambassadørerne” til at komme en dag tidligere til Fuglsø for at kunne deltage i forberedelserne. At det i år  falder sammen med Sct. Hans fest i Danmark gør det endnu en gang til et lille “Midsommersmøde” (som det blev kaldet i Sverige)

Til sommerens KIK-festival på Fuglsø så er det ca. 360 deltager. Af dem så kommer

  • 208 fra Danmark
  • 45 fra Norge
  • 79 fra Sverige
  • 12 fra Island

Samt ca 20 workshop -ledere fra forskellige lande.

Vi glæder os at endnu en gang mødes i det Sociale Allkunsværk, en festival for ALLE der møder bliver muligt over alle grænser…

For projektgruppen

Sonny Ferm