Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet mødes 3 gange om året. Heraf er et af dem den årlige generalforsamling, hvor kursen for arbejdet sættes. På møderne udveksles desuden tanker om og pleje af det fortløbende arbejde med den pædagogiske impuls.

Et vigtigt mål er at binde sammenslutningens medlemmer sammen, så den enkelte medarbejder kan føle en tilknytning til den større kreds som udgøres af alle steder der arbejder ud fra det helsepædagogiske/socialterapeutiske impuls.

Alle medlemmer af sammenslutningen betaler et årligt kontingent, heraf går et bidrag til Dornach, afholdelse af pædagogiske stævner, udgivelser mv.