Solhjorten dagbehandlingsskole & Solværkstedet

På Solhjorten såvel som Solværkstedet arbejder vi ud fra Rudolf Steiners pædagogik. Vores arbejde med elever og brugere er baseret på den betragtning, at den indre kerne i alles personlighed er sund. Det gælder, selv om evnen til udfoldelse er begrænset af en fysisk  eller psykisk forstyrrelse. Gennem vores pædagogiske miljø tilgodeser vi den enkelte elevs og brugers behov og skaber rammerne for at de kan udvikle nye færdigheder.

En specialskole for udviklingshæmmede børn og unge

Solhjorten er en dagbehandlingskole til børn og unge med særlige behov. Vores elever er udviklingshæmmede med forskellige psykiske handicap. Det kan være autisme, Down’s syndrom eller diagnoser som kun få elever har. Elever uden diagnoser kan også modtage undervisning på Solhjorten. Vi dækker alle skoletrin og tilbyder undervisning til og med 11. klasse.

SFO/klub

Når eleverne har fri fra skole går de i Solhjortens SFO/klub, der er en struktureret fritidsordning. SFOens pædagoger arbejder også i skolen, og det giver en tryghed for børnene, at de samme voksne ledsager dem gennem hele dagen. Eftermiddagene er struktureret med oplevelser og pauser. Årstiden danner ramme for leg og gøremål med kammeraterne. Struktur og de årstidsrelaterede aktiviteter skaber genkendelighed og tryghed. Vi lægger stor vægt på udendørs aktivitet. Børnene leger købmand, kører på cykler, spiller bold, gynger, tænder bål og ordner have.

STU, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Solhjortens ungdomsuddannelse er en tre-årig ungdomsuddannelse, der skaber en glidende overgang fra skoleliv til voksenliv. Vi arbejder med projektorienterede undervisningstilbud, hvor vi styrker den enkeltes personlighed såvel som den faglige og sociale dannelse. Ungdomsuddannelsens opgave er at styrke de enkelte elevers evner og at øge erhvervsdueligheden. Det endelige mål er at give eleverne de håndværksmæssige færdigheder og erfaringer, der sætter dem i stand til at indgå i et beskyttet bofællesskab

Solværkstedet

Solværkstedet er et botræning- og projektorienteret værksted, hvor der arbejdes ud fra Rudolf Steiners anvisninger.Værkstedet optager unge mennesker fra 18 års-alderen med forskellige fysiske og psykiske handicap. Værkstedets mål er at realisere et samlet tilbud til de unge, hvor de lærer håndværksmæssige færdigheder og selvstændighed. Alt sammen med henblik på brug i et beskyttet bofællesskab. Solværkstedet er en selvejende institution. Vi har til huse på samme adresse som Solhjorten skole og SFO. Åbningstiden er alle hverdage fra kl. 8.15 – 14.15

 

Solhjorten, Kålundsvej 24, 3520 Farum. tlf. 44 95 46 50, Besøg vores hjemmeside: solhjorten.dk