Sophiagård Elmehøjen

Sophiagård Elmehøjen er en del af Landsbyfællesskabet Ølsted som er et opholdssted og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede og sent udviklede børn, unge og voksne. Her kan de gå i børnehave, specialskole, bo og arbejde på forskellige værksteder. Vores pædagogik hviler på Rudolf Steiners impulser og læren om mennesket – antroposofien.

Sophiagård er et opholdssted for 10 udviklingshæmmede voksne. Vi bor i et stort hus, der kan rumme alle.Her er mange spændende værksteder, hvor der arbejdes hver dag. Nogle passer dyrene i landbruget, nogle dypper lys, nogle filter og andre væver.

Elmehøjen er en stor, flot herregård fra 1850, så der er god plads både ude og inde.  Elmerhøjen er et hjem for 14 børn og unge voksne.

Mange af de unge i Ølsted går i STU, som ligger på Elmehøjen. Undervisningslokalerne ligger på 1. sal. Haven og resten af huset bruges til hjemlig hygge og praktiske projekter. Skolen for udviklingshæmmede børn (Specialklasserne), ligger lige overfor Elmehøjen. Her går børnene i skole.

Sophiagård Elmehøjen, Ølstedgårdsvej 7 + 9, 5672 Broby, Tlf: 6269 2200, Hjemmeside: lf-oelsted.dk/