Specialklasserne på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg

Specialklasseforløbet ved Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er et skoletilbud, parallelt til det eksisterende almindelige skoleforløb, blot for udviklingshæmmede børn.  Muligheden for at have et specialpædagogisk forløb i sammenhæng med en friskole for almindelige børn er forholdsvis ny. Den blev åbnet ved lovændring i 1987. Indtil da har ” Helsepædagogikken” kun været praktiseret i specielle døgninstitutioner. Der er godt 80 års erfaringer med dette arbejde verden over.

Pædagogikken

Specialklasserne arbejder med den samme læreplan som i den almindelige steinerskole, men relaterer selvsagt ikke til de samme færdighedskrav, som der stilles til eleverne i den almindelige skole. Alt arbejde, – også det faglige som dansk og matematik, får i specialskolen et terapeutisk tilsnit, som netop tilgodeser det enkelte barns muligheder og behov for træning samt hjælp til at komme tilstede igennem undervisningen.

Rudolf Steiner skolen, Stavangervej 3, 8600 Silkeborg tlf. 86 80 03 33

hjemmeside: www.steinerskolen-8600.dk/specialklasserne