Udviklingspulje

Sammenslutningen har i 2018 oprettet en udviklingspulje, hvor sammenslutningens medlemmer kan søge økonomisk støtte til projekter / uddannelse, der har til formål at udvikle og fremme det helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde. Udviklingspuljen støtter projekter som f.eks. udgivelser, oversættelser, eller uddannelse/kurser/stævner inden for helsepædagogik og socialterapi, for studerende der er økonomisk trængte.

For at søge om økonomisk støtte, skal du udfylde ansøgningsskemaet herunder. Derefter bliver din ansøgning behandling i bestyrelsen.

  • Man kan KUN søge gennem hjemmesiden.
  • Ansøgningsfrist er løbende, der er pt. sat 20.000 kr. af hvert år. Hvis alle penge ikke bruges, overføres de til næste kalenderår.
  • Ansøgere skal indsende dokumentation for udgifter/faktura