Helsepædagogisk sammenslutning er et nationalt, fagligt netværk for antroposofiske virksomheder der arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. I Danmark findes der 11 virksomheder der arbejder ud fra denne impuls. Sammenslutningens formål er at styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov. Arbejdet omfatter udveksling af erfaringer og repræsentation af de helsepædagogiske og socialterapeutiske bestræbelser overfor offentligheden.

Sammenslutningen arrangerer hvert andet år et stævne og i år var det Marjatta der påtog sig rollen som værtskab. Over 100 deltagere, fra 10 virksomheder, fandt vejen til Marjatta Bredeshave som med kulturhuset, køkkenhold, café og et strålende vejr skabte de perfekte rammer.

Årets tema var de centrale temaer, livskvalitet, identitet og selvværd med undertitler som kunst, bevægelse og beskæftigelse. Alt vigtige temaer i Rudolf Steiners tilgang til helsepædagogik og socialterapi, men hvordan er det nu vi gør det i praksis? Hvordan tilpasser vi en pædagogik udviklet i 1924 til den moderne tid? Og hvordan laver vi et stævne med et program der giver anledning til sammen at drøfte disse vigtige spørgsmål på tværs af virksomhederne? I samarbejde med Helsepædagogisk sammenslutning nedsatte Marjatta en styregruppe, hvis opgave var at sætte sammen et spændende program. Helt fra starten var det klart at hovedpersonerne skulle spille en væsentlig rolle i arrangementet da det trods alt er dem der er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.

Trine Christensen åbnede stævnet og holdt et oplæg om, hvad der er værdifuldt i hendes liv. Videre påmindede hun os om at pædagoger skal lære sig til at lytte. Det gode liv for dig er ikke nødvendigvis det gode liv for mig og når vi støtter andre mennesker i sin livsudfoldelse stiller dette nogle bestemte krav til netop at lytte, også til de ord som ikke siges og se det potentiale der under de rette betingelser kan folde sig ud. Etter Trines oplæg fulgte digtoplæsning ved Marjattas lyrikhold under ledelse af Niels Damm, samt Ristolahavens fløjteorkester og Henning Berg Andersen. Poesi og musik blev her fremført af hovedpersonerne som her viste os hvad kunstnerisk aktivitet betyder for livskvalitet, identitet og selvværd. Vi fik også oplevet eurytmi forestillingen Tommelise hvor beboerne fra Ristolahaven udfoldede sig under ledelse af Charlotte Krantz. Samtlige kunstneriske udtryk gav stævnegæsterne en oplevelse af dybde og autenticitet der strålede ud i rummet. Vi kunde tydelig mærke at dette var ikke øvet ind i går, men var frugterne af mange års aktivt arbejde med kunstneriske udtryksformer.

Med dette som bagtæppe var vi godt varmet op for stævnets videre forløb. Gøran Krantz, Tomas Johansen og Per Clauson-Kaas gav os kvalificerede input med relevans for stævnets tema. Hvordan kan det usynlige i mennesket blive synlig? Hvordan kan vi bruge bevægelse til at udtrykke identitet, vores ”jeg” og hvem vi er? Hvilke udfordringer giver den moderne tid i pædagogisk arbejde når alt, selv livskvalitet hurtigt handler om kvantitet som skal kunne vejes og måles? En central udfordring som blev drøftet er at tilsyn, dokumentation og målstyring kommer til at fylde rigtig meget. Dette er selvfølgelig ting der bare skal være i orden, men det er ikke omdrejningspunktet for vores arbejde, at tilfredsstille alle ydre krav. Et vigtigt spørgsmål er hvordan vi kan få mennesket tilbage i midten? Hvor omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde er at hjælpe de mennesker vi arbejder for, at finde deres livsbane, deres mening med livet, deres identitet?

Stævnet bestod også af arbejdsgrupper hvor mange dygtige mennesker fra Marjatta og andre virksomheder bød på sig selv. Dette gav anledning til mange faglige diskussioner, samtaler og netværksbygning på tværs af de danske virksomheder. Gode samtaler med mennesker der arbejder med det samme, har fælles værdier og tror på at det helsepædagogiske arbejde i vores tid har en vigtig opgave, at hovedpersonerne har en vigtig samfundsopgave og at vi i Danmark skal samarbejde om at løfte dette frem.

Af Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen, Uddannelsescenter Marjatta