Stævner

Nationalt stævne

Helsepædagogisk sammenslutning afholder hvert andet år et nationalt, fagligt stævne for medarbejdere ansat i antroposofiske virksomheder der arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Stævnet afholdes som regel i majmåned og i 2018 var Marjatta vært for stævnet, hvor der var over 100 deltagere.

Weekenden 15.-16. maj 2020 afholdes stævnet på Fyn, hvor virksomhederne på Fyn byder os velkomne. Temaet for stævnet er VITALITET, se en teaser og sæt kryds i kalenderen.UDSAT PÅ UBESTEMT TID PGA. CORONA VIRUS!

Nordisk stævne

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi, arrangerer såkaldte majdage, hvert andet år. Majdagerne er studiedage for mennesker der arbejder med helsepædagogik og socialterapi i hele norden.  Majdagerne har været afholdt i mere end 50 år. I 2019 var temaet for majdagerne “Att se och bli sedd – Menneskomöten”

Majdagerne afholdes næste gang i maj 2021, hold øje med Nordiska förbundets hjemmeside, for at se tema, program m.m.

 

Internationalt stævne

Helsepædagogikken og Socialterapien hører under det medicinske sektion i Goetheanium i Dornach. Hvert andet år afholdes der et internationalt stævne for Helsepædagogik og Socialterapi i Goetheanium i Dornach. Stævnet (tagung) afholdes næste gang 5.-9. oktober 2020. Følg med her: Internationalt stævne for Helsepædagogik og Socialterapi 2020 

og tilmeld dig her: Tilmelding til stævnet 5.-9. oktober 2020

Den internationalle bevægelse for  Helsepædagogik og Socialterpi, har en fin hjemmeside, hvor man både kan finde forskellige events, litteratur, og samt andre informationer.

Besøg hjemmesiden her: Anthroposophic Council for Inclusive Social Development

Rudolf Steiner holdt i 1924, 12 foredrag om helsepædagogik, som sidenhen har dannet grundlaget for det helsepædagogiske arbejde i hele verden. I forbindelse med Helsepædagogisk kursus 100 års jubilæum i 2024, afholdes der hvert år frem til 2024, et 2-dages seminar i oktober hvor et enkelt foredrag, fra denne foredragsrække sættes i fokus.  Næste seminar finder sted i moktober 2020 hvor det 8. foredrag er fokus. nærmere information følger senere.