Om helsepædagogisk sammenslutning

Helsepædagogisk Sammenslutnings formål er – med udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskebillede – at styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særligt behov for støtte.  Sammenslutningens medlemmer er alle de virksomheder som arbejder ud fra den helsepædagogiske og socialterapeutiske impuls.

Helsepædagogisk sammenslutning er et nationalt, fagligt netværk for antroposofiske virksomheder der arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. I Danmark findes der 11 virksomheder der arbejder ud fra denne impuls. Sammenslutningens formål er at styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov. Arbejdet omfatter udveksling af erfaringer og repræsentation af de helsepædagogiske og socialterapeutiske bestræbelser overfor offentligheden.

Sammenslutningens bestyrelse der er ansvarlig for at initiativer finder sted, bl.a. fælles pædagogiske stævner, møder i repræsentantskabet, og er desuden modtager for henvendelser udefra.

Sammenslutningen har i 2018 oprettet en udviklingspulje, hvor sammenslutningens medlemmer kan søge økonomisk støtte til projekter / uddannelser, der har til formål at udvikle og fremme det helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde.

Med udgangspunkt i det ovennævnte formål indgår sammenslutningen desuden i et nordisk samarbejde med ”Det Nordiska Förbundet för läkepedagogik och socialterapi” ved Järna i Sverige og et internationalt samarbejde med ”Konferenz für Heilpädagogik und Sozial Therapie” ved Den Frie Højskole for Åndsvidenskab ved Goetheanum, Dornach i Schweiz. Sammenslutningen sender hvert år repræsentanter til diverse møder i disse forbund, således at der er en vedvarende kontakt og udveksling også ud over landets grænser.

Sekretær: Jakob Bønløkke, kasserer: David Griffiths , web-ansvarlig: Marjatta: Susaf@marjatta.dk