Specialklasserne i Ølsted

Skolen tilbyder børnene en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer, og hvor oplevelser i naturen, naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, matematik, gymnastik og eurytmi (bevægelseslære). Skoledagen tager udgangspunkt i, at børnene skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi.

Skoledagen går fra kl. 8 -13, og herefter er det muligt at komme i SFO. Den korte skoledag giver rig mulighed for en kombinationsordning med skole og hjemmetræning. Endvidere kan den korte skoledag være et hensigtsmæssigt alternativ til de børn, som ikke kan rumme de længere dage i “heldagsskolerne”.

Henvendelse til kollegiet Rudolf Steiner Skolens specialklasser i Ølsted, Ølstedgårdsvej 4A, 5672 Broby, tlf. 6269 2992 . Email: info@specialklasserne.dk www.specialklasserne.dk

Eller til Rudolf Steiner Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 Odense S, tlf: 65 95 70 04

Hjemmeside: www.rss-odense.dk/

Se også denne film om skolen Film om specialklasserne i Ølsted