Helsepædagogisk sammenslutning afholder hvert andet år et nationalt, fagligt stævne for medarbejdere ansat i antroposofiske virksomheder der arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Stævnet afholdes som regel i majmåned og i 2018 var Marjatta vært for stævnet, hvor der var over 100 deltagere.

Weekenden 15.-16. maj 2020

Stævnet afholdes på Fyn, hvor virksomhederne på Fyn byder os velkomne. Temaet for stævnet er: DET VITALE MENNESKE