Blev i år uddelt til Bente Lindekilde Hansen, Hertha.
Bente blev indstillet af det lokale Landsbyråd på grundlag af hendes engagement i lokalområdet.
En festlig begivenhed i forsamlingshuset med taler og sange fra både gode venner og officielle deltagere.